Sunday, January 26, 2014

Veenaro Bhagyamoo Veeshnoo Kadha Telugu Song Lyrics

veenaro bhagyamoo veeshnoo kadha

chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo
daroonee brahmakoo tandreeyoo neetadoo
chereeyasodakoo seesooveetadoo

anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo
aneemadee seeree anjanadree meedee roopamoo
anoorenoo pareepoornamaeena roopamoo

emanee pogadoodoome eeka neenoo amanee sobagoola alamelmanga
emanee pogadoodoome

vedookondama vedookondama vedookondama venkatageeree
venkateswaroonee vedookondama
vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
yelamee koreena varaleeche devoode
yelamee koreena varaleeche devoode vadoo alamelmanga vado
alamelmanga sreevenkatadhree nadhoode
vedookondama vedookondama venkatageeree venkateswaroonee vedookondama
vedookondama vedookondama vedookondama..

yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda
yedoo kondala vada venkataramana goveenda goveenda

eendareekee abhayamboo leechoo cheyee
kandoovagoo manchee bangaroo cheyee
eendareekee abhayamboo leechoo cheyee

Share This Kirtan →

No comments:

Post a Comment

Copyright © 2010- ISKCON TRUTH |   Read Our Disclamer | SiteMap | Dedicated to ISKCON Founder Acharya HDG A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada